Over kids academy

Kinderdagverblijf Kids Academy is een, niet gesubsidieerde, particuliere kinderopvang organisatie in Amsterdam Zuidoost. Het doel van Kids Academy is het creëren van een thuis vervangend huis voor kinderen met werkende of studerende ouders. Op de dagen dat de kinderen aanwezig zijn bij Kids Academy, nemen wij op professionele wijze de verzorging in samenspraak met de ouder(s) over te nemen.

 

Dit proberen wij op professionele wijze te bereiken door de kinderen op te vangen in een vertrouwde en beschermde omgeving, waarin de persoonlijke ontwikkeling centraal staat en er ruime aandacht wordt geschonken aan de verschillende ontwikkelingsmogelijkheden (cognitief, motorisch, sociaal-emotioneel, creatief en autonoom).

 

Bij Kids Academy werken we met ouders als partners. Wij overleggen met ouders om tot overeenstemming te komen over de zorg en ontwikkelingsmogelijkheden van het kind.

 

Daarnaast vinden wij het belangrijk om kinderen ontplooiingsmogelijkheden aan te bieden die aansluiten bij wat ze zelf aangeven en waarin wij de belevingswereld van het kind als belangrijkste bron van ontwikkeling zien.

 

Binnen Kids Academy werken we met een team van pedagogisch medewerkers met diverse culturele achtergronden die mee helpen om thuis vervangende opvang te geven aan kinderen waarvan de ouders uit verschillende landen komen.

 

Om ons doel te kunnen bereiken gaan wij werken volgens het vroeg voorschools educatieprogramma Piramide. Het programma is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.

 

Op veel basisscholen wordt ook gewerkt met de Piramide om de doorgaande leerlijn van de kinderen te bewaken. We willen graag samen werken met verschillende scholen in Amsterdam Zuidoost.

 

Ons pedagogisch beleid neemt de Piramide ook als leidraad om haar visie over de ontwikkeling van kinderen kracht bij te zetten.